OVER ONS

Data intelligence geeft inhoud aan de volgende golf in Business Intelligence

Slimmere Business Intelligence!

Gebruik u data anders, slimmere & ontketend de kracht.

Improvance is in 2013 opgericht omdat we zagen dat het potentieel van BI wordt vaak niet of nauwelijks wordt benut. Wij hebben de oorzaken hiervan uitgebreid onderzocht en de onderkende belemmerende- en succesfactoren gebruikt om onze visie, aanpak, oplossingen en diensten vorm te geven.

Het allesomvattende, leidend en kenmerkende succes element bij Data Intelligence-projecten is: de implementatie van, of het streven naar, een data gedreven organisatie cultuur.

Onze Missie

Daarom is het onze missie om organisaties te helpen bij het opbouwen van een data organisatie cultuur, waardoor ze instaat zijn bedrijfsdoelstellingen te behalen.

Deze doelstellingen zijn dan ook leidend voor de oplossingen die wij ontwikkelen. Het partnerschap met onze klanten en onze zorgexpertise zijn hierin een belangrijke succesfactor. We doen dit door samen met hen innovatieve oplossingen voor data analytics ontwikkelen en te implementeren met behulp van de nieuwste Microsoft (cloud)-technologie├źn.

Het wegwerken van de belemmeringen en het werken en optimaliseren van de succesfactoren, vragen naast hoogwaardige technische kennisinbreng, "best practices", richtlijnen en training, ook om gestroomlijnde processen, heldere structuren en een praktische aanpak. Uiteraard gestoeld op een duidelijke data-strategie en geconcretiseerd met een gefundeerde implementatie blauwdruk en routekaart.

Wij helpen organisaties bij het ontwikkelen van een flexibele en beheersbaar Data Intelligence platform, dat volledig verankerd is met de bedrijfsdoelen en uitgerust en toegespitst is op het verkrijgen en delen van nieuwe inzichten, het aanzetten tot het nemen van operationele beslissingen en acties voor iedere medewerker in de organisatie.