VISIE & FILOSOFIE

Data intelligence geeft inhoud aan de volgende golf in Business Intelligence

Slimmere, data gedreven Business Intelligence & Analytics!
Omdat het implementeren van, of het streven naar, een data gedreven organisatiecultuur het omvattend kenmerkende succes element bij Data Intelligence-projecten is, hebben wij er onze missie van gemaakt om organisaties te helpen bij het opbouwen hiervan, waardoor ze instaat zijn bedrijfsdoelstellingen te behalen en daarmee het potentieel van Data Intelligence volledig benut kan worden.

Wij achten het cruciaal dat binnen de data-strategie de koppeling van data aan de organisatie doelen leidend moet zijn, afgestemd op de manier waarop data kan worden gebruikt, door alle medewerkers in alle lagen van de organisatie.

Het vertalen van organisatie en processen doelstellingen in concrete meetinstrumenten, beschikbaar op elk gewenst organisatieniveau, met de juiste detaillering, is voor ons een uitgangspunt.

We streven ernaar dat al onze oplossingen medewerkers ondersteunen bij het nemen van operationele beslissingen en hen aanzet tot het aangaan van verbeteracties.

Wij werken continue aan het drastisch verkorten van de implementatie tijd van data-producten en het verhogen van de frequentie waarmee data wordt ververst. Tegenwoordig is echte actuele data nodig, actueel data is niet langer de data van vorige maand of gisteren, maar data van een uur geleden.

We willen instaat zijn complexe bedrijfsprocessen modelleren en monitoren, daarom moeten onze producten snel kunnen inspelen op de continue veranderende realiteit. We hebben onderkend dat alleen technische kennis hiervoor niet toereikend, waardoor het bij elkaar brengen van domein en technische kennis voor ons zeer belangrijk is.

We benaderen de manier waarop we data-producten voortbrengen anders, de manier waarop wij informatieanalyse trajecten opzetten, hoe we "requirements" en meetinstrumenten vergaren en formuleren.

Ook de ontwikkel en inzet van Data Warehouses en Data Pipelines automatisering software voor het automatiseren van het heeft geleid tot aanpassingen in de werkwijzen van onze data engineers.

De opkomst van de Cloud, Big Data, Machine Learning, Data Science & Self-service BI-software zoals Power BI, hebben geleid tot een een heroverweging van onze Business Intelligence strategie, we staat tegenwoordig een hybride platform, opgebouwd met zowel Managed als Self-service componenten, voor.