DATA STRATEGIE & ROUTEKAARTEN

Slimmere data gedreven Business Intelligence

DATA STRATEGIE & ROUTEKAART

Het uitgangspunt voor slimmere en effectievere Business Intelligence


Cruciaal voor het succes van elk data managementproject is een robuuste datastrategie die uw toekomstvisie, met betrekking tot het gebruik van data binnen uw organisatie, in lijn brengt met uw bedrijfsdoelstellingen.

Door technische, organisatorische en sectorale expertise samen te brengen proberen wij de uitdagingen, waarmee uw organisatie wordt geconfronteerd bij het verbeteren van de organisatieprestaties, te begrijpen.

Samen met u ontwikkelen we een gedetailleerde routekaart voor het transformatieproject gericht op het vastleggen en gebruiken van data om Business Intelligence te verbeteren en uw organisatie in staat te stellen groei te stimuleren.
Uw datastrategie leidt u de weg
Een succesvolle datastrategie geeft richting aan het volledig begrijpen van de kernprocessen in uw organisatie en geeft aan welke data moeten worden verzameld, opgeslagen, geïntegreerd en door wie en op welke manier gebruikt moet worden om de kernprocessen blijvend te kunnen verbeteren.
Mogen wij met u samenwerken om u te helpen begrijpen:

  • Hoe uw bedrijf zijn wendbaarheid en het tempo waarin het innoveert kan verbeteren door het inzicht dat wordt geboden door uw data.
  • Het meest geschikte Microsoft technologieplatform te selecteren, dat schaalbaarheid mogelijk maakt naarmate de datavolumes en complexiteit toenemen.
  • De waarde die data science levert en hoe u schaalbare algoritmen kan ontwerpen.

Improvance BluePrint methode

De toolset die helpt bij het vergroten van uw Data Intelligence succes

Wij ondersteunen u bij het bepalen van de data strategie met onze unieke "BluePrint" methode: een blauwdruk en routekaarten die alle stappen, benodigde documenten en daarbij behorende activiteiten beschrijft die noodzakelijk zijn voor het succesvol realiseren, implementeren en optimaliseren van Data Intelligence systemen.

De eerste stap bij het inrichten van de BluePrint, is het uitvoeren van een audit, waarna per vervolgstap gedetailleerd beschreven wordt, welke activiteiten, met welke technologie, door welke type medewerker, op welke manier moeten worden uitgevoerd.

Tijdens de inrichting van de BluePrint zorgen we ervoor dat de organisatie- en procesdoelstellingen gekoppeld worden aan de analyse- en rapportageproducten. Dit doen we door het vertalen van de doelstellingen in KPI's en meetwaarden, op alle organisatieniveaus met de juiste granulariteit.

Daarnaast maakt de methode het mogelijk dat de juiste producten, op het juiste moment, toegespitst op het ondersteunen van medewerkers bij het nemen van operationele beslissingen en acties worden ontworpen en gespecificeerd.

De BluePrint ondersteunt u bij de transformatie naar slimmere Business Intelligence: Data Intelligence!