DATA INTELLIGENCE

Data en Business Intelligence: wat is het?


is Business Intelligence ++

Data Intelligence

Business Intelligence is een overkoepelende term voor alle strategieën, processen en methodes voor het verzamelen, opslaan en analyseren, en rapporteren, van data die voortkomt uit bedrijfsvoering en gebruikt wordt om de prestaties van de bedrijfsprocessen te optimaliseren. Hierdoor wordt een duidelijk beeld verkregen van de organisatie, haar onderdelen en processen, waardoor betere, toepasbare besluiten genomen kunnen worden. BI heeft als karaktereigenschap het vooral probeert een verklaring te geven op business vragen vanuit historisch perspectief en daarbij maakt het gebruik van uit drie sterk verbonden kern componenten: Management, Data warehousing en Report & Analysis.

Bovenstaande definities ziet er in eerste instantie nogal oubollig uit, maar schijn bedriegt. Het lijkt erop dat, door de opkomst van de Cloud, Big Data, Machine Learning, Data Science & Selfservice BI-software en toepassingen, de tijd van business intelligence voorbij is en er een volledig nieuw paradigma aan de horizon is verschenen. Maar ook hier bedriegt de schijn, Business Intelligence, de methodiek”, de technologie van is nog steeds relevant en belangrijk. Business intelligence heeft zicht ontwikkeld, is slimmer geworden, heeft zich verbreedt en verdiept

is anders en vooral slimmer werken met data

Business Intelligence ++

Veel organisatie willen dat voor elke medewerker, alle relevante data, al dan niet gecertificeerd, op elke gewenst moment, in elke vorm beschikbaar, bewerkbaar, modelleerbaar, analyseerbaar en communiceerbaar is. Wie de laatste zin in zich opneemt kan twee belangrijke functionele gebieden onderscheiden: onbeperkt toegankelijke data en de mogelijkheid om deze data zelfstandig te kunnen importeren, bewerken, modelleren, te visualiseren, te analyseren en te voorspellen.
Een derde functie, datamanagement, wordt niet expliciet genoemd maar zal, zeker in onze ogen, in de nabije toekomst weer aan belang winnen.

De verbreding van Business Intelligence vloeit voort uit de mogelijkheid dat alle data, van ruwe data tot gecertificeerde data, beschikbaarheid is voor alle relevante medewerkers en de verdieping krijgt vorm door de enorme mogelijkheden die medewerkers tegenwoordig hebben om de data naar hun hand te zetten, met een pallet aan rapportage, visualisatie en analyse mogelijkheden die de nieuwe generaties software hen bieden.

De nieuwe generatie moderne data technologieën en werkwijzen worden sterk beïnvloed door de noodzaak voor organisatie om een echte data gedreven organisatie (cultuur) te implementeren. Immers, om concurrentievoordelen te behalen, te behouden en te kunnen kapitaliseren door continue de bedrijfsprocessen te optimaliseren, is data, informatie en software alleen niet genoeg. Het gaat er juist om hoe breed en diep uw medewerkers de data en informatie kunnen gebruiken, hoe het uw medewerkers activeert en hoe zij deze acties concretiseren.

Door deze uitbreidingen spreken wij tegenwoordig liever van Data Intelligence: deze term denkt de lading, wat de data strategie en tools voor uw organisatie moet doen, veel beter. Uiteraard hebben deze veranderingen ook een effect op de dienstverlening en producten van Improvance.


is Data Intelligence

dus de volgende golf in Business intelligence

Data intelligence (DI) is manier om inzichten te ontdekken in uw data, die u aanzetten tot acties. Het is een manier te begrijpen wat er schuilgaat achter de informatie en projecties door het uitvoeren van monitor, analyse en voorspellende activiteiten, het geeft u de mogelijkheden tot het communiceren van deze inzichten door het creëren rapportages, het visualiseren van informatie met behulp interactieve dashboards en daarmee het monitoren van de prestatie van kern bedrijfsprocessen.

DI biedt u de mogelijkheid om in normaal Nederlands een vraag te aan uw data stellen en een begrijpelijk antwoord te ontvangen.

Maar Data Intelligence is meer dan dat, het is ook de processen, methoden en technieken om data te managen. Het ontwikkelen van een visie, strategie en roadmap, het tijdig betrekken van belanghebbende bij data integratie, modellering en visualisatie initiatieven is essentieel, net als hebben van eenvoudige toegang tot definities en het continue trainen en opleiden van gebruikers.