DATA ENGINEERING

Slimmere data gedreven Business Intelligence


DATA PLATFORM

DATA ENGINEERING het fundament voor al uw data visualisatie & analytics

Simpel gezegd transformeren onze engineers diverse soorten data uit diverse bronnen zodat deze gebruikt kunnen worden voor zowel business als geavanceerde analytics. Dit transformeren bestaat uit het ophalen van data uit de bron databases, het modelleren van doel database(s) en het ontwikkel van de connectoren tussen database (systemen), zodat de data op gezette tijden, automatisch ververst en beschikbaar gesteld wordt.

We ontwerpen, realiseren en onderhouden de volledige datastroom in organisaties: de zogenaamde Data Pipelines - het datafundament voor al uw data analytics. Onze data engineers voeren activiteiten uit rond de drie werkgebieden: data architectuur, modellering en integratie.

One Size doesn't fit all!

Wij zijn ervan doordrongen dat er niet zoiets bestaat als “one-size-fits-all”. Afhankelijk van uw datavolume, analyse- en rapportagebehoeften en ambitieniveau wordt de beste architectuur voor u bepaald. Het gaat niet om de techniek of hoe “cool en hip” deze is, de architectuur moet uw datastrategie optimaal ondersteunen.

Wij modelleren al vele jaren data met als uitgangspunt Data Intelligence; hierdoor bent u bij ons aan het juiste adres voor het modelleren van uw Data Warehouse en/of Data Lake.

Data Virtualisatie: de mogelijk maker!

De laatste tijd is er steeds meer terechte aandacht voor Data Virtualisatie. Dankzij de steeds betere prestaties van hardware en de inzet kracht van de cloud computing is het niet langer noodzakelijk om elke laag van een Data Warehouse architectuur aan te houden.

Door bepaalde delen van de architectuur te virtualiseren, neemt de algehele complexiteit en nemen de kosten van de oplossing af. Dit verhoogt ook de wendbaarheid van de oplossing, omdat minder ontwikkeling nodig is.

De presentatielaag en de Business Data Vault zijn doorgaans goede kandidaten voor virtualisatie. Bovendien maakt het gebruik van Polybase het mogelijk om relationele met niet-relationele gegevens te combineren.

Agile Data Modelleren

Wij zijn gespecialiseerd in "agile" data modellering. Van grondige analyse van bestaande data modellen, agile modelleren van Datawarehouses, virtualisatie- en Big Data-oplossingen tot beoordeling en certificering van enterprise datamodellen.

In een wereld waar steeds meer data geproduceerd en gebruikt wordt, is omgaan met semantiek, de betekenis van data, een steeds grotere uitdaging. De vele verschijningsvormen van data vereisen een data modelleringsaanpak die toekomstvast is en organisatiebreed kan worden ingezet.

Data modelleren: de semantische kapstok voor uw data

Data modelleren kent grote verschillen in de doelen en eisen die we eraan stellen. De kern is altijd hetzelfde: expliciet maken van de "semantiek" van gegevens, waarmee de gebruikers eenduidige toegang krijgen tot waardevolle data. Tegelijkertijd blijft flexibiliteit geboden in het aanpassen of uitbreiden van data modellen met minimale impact op de systeemomgeving.

We richten ons op de betekenis van en de relatie tussen data via de toepassing van informatiemodellen, referentiemodellen en systematiek..

DATA MANAGER: DATA FOUNDATION ACCELERATOR

IMPROVANCE DATA MANAGER is onze data automation software en is gebouwd op basis van jarenlange ervaring in het bouwen van Data Warehouses. DATA MANAGER kunt u gebruiken voor het ontwikkelen van Data Warehouses gemodelleerd volgens de Kimball methode, Inmon en is volledig compatibel met de nieuwste Data Vault 2.0-standaard

Meta-data gedreven data automation software

Onze meta-data gedreven en model gestuurde data automation software automatiseert het grootste deel van de ontwikkeling van het Data Warehouse en de integratielaag. Hierdoor kunnen we enerzijds een kostenreductie realiseren en anderzijds zorg dragen voor hogere releasecycli en de time-to-market van data producten verlagen.

DATA MANAGER is een SAAS-oplossing die zowel Data Warehouses in de Cloud (Azure) ondersteunt als On-premise.

IMPROVANCE COHERENTICA

Coherentica verlaagt de kosten, doorlooptijd en foutgevoeligheid van zowel nieuwbouw, renovatie als beheer van Data Warehouses. Dit komt doordat we de factoren als technische complexiteit en arbeidsintensief programmeerwerk zo veel mogelijk elimineren.
  • Automatisch genereren van het Data Warehouse en Data Marts op basis van metadata
  • Ontwikkeld op basis van gangbare en bewezen succesvolle best-practices
  • Modulaire opzet waardoor aanpassingen en uitbreidingen snel en eenvoudig realiseerbaar zijn
  • Eenduidige, transparante en herleidbare registratie van alle bedrijfsgegevens in het Data Warehouse
  • Na adoptie van de methodiek kunt u de Data Warehouse zelfstandig doorontwikkelen en beheren
  • Gecontroleerde, methodische werkwijze. Dit voorkomt fouten en vereenvoudigt het beheer
  • Quick Start Data Marts voor organisatie in de GGZ en Ziekenhuizen