Over ons

Improvance is opgericht nadat ervaring ons geleerd heeft dat veel Business Intelligence (BI)-initiatieven blijven steken in de informatie voorzieningsfase. De potentieel van BI wordt vaak niet of nauwelijks benut. Wij hebben gekeken naar wat BI-initiatieven succesvol maakt. Onze ervaringen en de onderkende succesfactoren gebruiken we om onze visie, aanpak, producten en diensten vorm te geven.

Onze organisatie

Wij richten ons op organisaties die de transitie willen maken van informatievoorziening naar BI en van BI naar Performance Management (PM). Op organisaties die inzien dat het borgen van kennis en capaciteit in de eigen organisatie van groot belang is voor het succes van de BI-initiatieven.

Improvance helpt organisaties deze transitie mogelijk te maken. Een belangrijk kernconcept in onze visie en aanpak is dat het succes van BI-initiatieven afgemeten kan worden op basis van één enkele succesfactor: "het gebruik".

De uitdagingen waar veel organisatie tegenwoordig voor staan, vragen naast hoogwaardige technische kennisinbreng, praktische kennisdeling, "best practices", richtlijnen en training, ook om gestroomlijnde processen, heldere structuren en een praktische aanpak. Deze aandachtspunten zijn essentieel om informatieproducten met de hoogste toegevoegde waarde voor de key- en business users te realiseren, zonder veel concessies te doen aan de beheersbaarheid van het systeem. Ook zijn ze essentieel voor het "inbedden" van BI als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.

Improvance kan uw organisatie helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden, door u te ondersteunen met de volgende diensten:
  • Information Management (data-integratie)
  • Ondersteuning op het gebied van data-integratie en data-modellering
  • Ontwikkeling van Microsoft SQL Server Analysis Server modellen
  • Microsoft BI & SQL Server Technology (data delivery)
  • Scorecarding, dashboarding en rapportage-ontwikkeling
  • Microsoft Excel Reporting & analysis
  • Microsoft Power BI en Reporting Services
  • BI & PM Consulting

Zorgsector


Data- en informatiemanagement in de zorg

Voor het kunnen leveren van kwalitatieve hoogwaarde en betaalbare zorg is hoogwaardige en betrouwbare informatievoorziening onmisbaar.


Cliënten die zorg ontvangen en medewerkers die zorg verlenen kunnen altijd rekenen op betrouwbare informatie die ze op dat moment nodig hebben, omdat de informatievoorziening goed geregeld en betrouwbaar is.

Door bezuinigingen vanuit het rijk, aangescherpte regelgeving, marktwerking, toegenomen digitalisering en de groeiende behoefte aan efficiëntie, is data & informatie in de zorgsector een steeds belangrijker aandachtsgebied geworden en een speerpunt in het meerjarenbeleid.

Er is bijna geen sector waar zoveel data in omgaat als in de zorgsector. Bovendien is voor adequate besluitvorming steeds meer kwalitatieve data nodig. Effectief datamanagement leidt tot waardevolle informatie en uiteindelijk tot inzichten die nodig zijn voor alle belangrijke besluitvormingsprocessen in alle delen van een organisatie.

Vaak kunnen zorgorganisaties zelf aan de slag met data- en informatiemanagement, soms ontbreekt het aan tijd of aan de juiste kennis binnen de organisatie om de informatievoorziening op peil te brengen en te houden.

Improvance helpt u graag mee met advies en hulp bij het organiseren en structureren van waardevolle data en het creëren van tastbare inzichten waarmee zorgorganisaties kunnen sturen. Van advies, ontwerp tot de complete realisatie en beheer van Business Intelligence oplossingen: Improvance is uw kennispartner!

Organisaties als het VUmc, AMC en GGZ InGeest maken al jarenlang gebruik van onze specifieke BI-aanpak en onze zorgspecifieke branche expertise en kennen de waarde van het Improvance BI-Data platform.

Data platform


Microsoft BI/Data Platform & Improvance

Het Microsoft Business Intelligence/Data Platform wordt al jaren door de experts gezien als de leider in de markt. Daarnaast tonen ze elk kwartaal aan continue te investeren in de hun data platform.


Bij het uitvoeren van onze activiteiten geloven, en vertrouwen we volledig op het Microsoft Business Intelligence/Data platform. Doordat we hier al jarenlang succesvol mee werken en talrijke implementaties hiermee hebben uitgevoerd, zijn wij instaat u te helpen bij de implementatie & beheer van uw Microsoft BI-omgeving.

Improvance kan uw organisatie complete en geavanceerde consulting diensten aanbieden voor alle producten in het Microsoft BI/Data-platform.


Het optimaliseren van het gebruik van Business Intelligence en de toepasbaarheid daarvan, nakomen van de gemaakte afspraken en het bereiken van de (gezamelijke) doelen, kunnen we alleen door samen te werken met de business Inteligence teams van de klant en hun interne klanten.