Visie en filosofie

Improvance is opgericht nadat ervaring ons geleerd heeft dat veel Business Intelligence (BI)-initiatieven blijven steken in de informatie voorzieningsfase. De potentieel van BI wordt vaak niet of nauwelijks benut. Wij hebben gekeken naar wat BI-initiatieven succesvol maakt. Onze ervaringen en de onderkende succesfactoren gebruiken we om onze visie, aanpak, producten en diensten vorm te geven.

De mate van gebruik

Improvance ondersteunt organisaties bij de realisatie en implementatie van Business Intelligence (BI), analytische applicaties en Performance Managementsystemen. Wij richten ons op organisaties die de transitie willen maken van informatievoorziening naar business intelligence en van business intelligence naar performance management. Improvance helpt organisaties deze transitie mogelijk te maken.
Een belangrijk kernconcept in onze visie en aanpak is dat het succes van BI-initiatieven afgemeten kan worden op basis van één enkele succesfactor: "het gebruik".

De "drivers" van deze BI-succesfactor zijn:

 • Convergentie strategie van BI en PM
 • Een strategische BI-visie die als leidraad fungeert voor het BI-programma
 • BI-governance: structuren en processen om het systeem te managen, richting te geven en te ondersteunen in een omgeving die constant verandert.
 • Effectieve ontwikkelprocessen & standaarden om kosten te reduceren.
 • Agile-development methodiek
 • Adequate training & change management voor het BI-team en de business gebruikers

BI-Roadmap

Om de optimalisatie te dit te kunnen faciliteren is een raamwerk (Roadmap) nodig. De invulling daarvan vraagt om technische hoogwaardige kennisinbreng en deling, best practices, richtlijnen en training. Maar ook om gestroomlijnde processen, heldere structuren en een praktisch aanpak.

Globale Data delivery strategie

In onderstaande figuur is schematisch de (data) product delivery strategie, architectuur en datamanagement visie weergegeven. Deze architectuur geeft aan hoe wij de gebruiker willen ondersteunen bij het zelfstandig beantwoorden van business vragen en hoe wij hen willen helpen eenvoudig informatie tot zich te nemen. Daarnaast geeft dit overzicht van alle functionaliteiten die wij eindgebruikers willen bieden.

Implementatie & project aanpak


Bij onze projectaanpak staat samenwerking, kennisdeling, "doe-en-verbeter" en focus op het leveren van toegevoegde waarde centraal en ligt de focus op de convergentie van Business Intelligence en Business analytische applicaties, co-development en de overdracht van onze kennis en ervaring naar de klant.

Onze aanpak is gebaseerd op de volgende drie pijlers:
 • Verlagen van "total cost of ownership" door:
 • Het gebruik te vergroten, in de breedte en diepte
 • Verlagen van de benodigde tijd die nodig is voor data verzameling
 • Tegengaan van onderbenutting van systeemmogelijkheden en functionaliteiten
 • Just in time
 • Doelen en doelstelling, zowel strategisch als operationeel zijn leidend voor de inrichting van het BI ecosysteem:
 • You can't manage, what you can't measure
 • Organisatie moeten voldoende "agile" zijn als het gaat om het doorvoeren van wijzingen
 • De interne en externe omgeving van organisaties veranderen snel, dan kunnen de informatie systemen natuurlijk niet achterblijven.


Het doel van Business Intelligence (BI) is: "Door integratie van data uit verschillende systemen, met behulp van analyses en datavisualisaties, de bedrijfsvoering en processen te verbeteren, te verantwoorden of te beheersen