Business en data intelligence experts

Ontketen de kracht van uw organisatie data

Improvance ondersteunt organisaties bij de realisatie en implementatie van Business Intelligence systemen (BI). Wij richten ons met name op organisaties die de transitie willen maken van informatievoorziening naar business intelligence en van business intelligence naar performance management. Improvance helpt organisaties deze transitie mogelijk te maken. Wij doen dit door, samen met uw sleutel gebruikers, krachtige data en analyse modellen te ontwikkelen en die als bron dienen voor alle data visualisaties en self-serviced analytics zoals: dashboards, management rapportage en geavanceerde analyses. Dit doen wij de laatste jaren vooral met de Microsoft SQL Server tools, Excel en Power BI.
Het doel van Business Intelligence (BI) is: "Door integratie van data uit verschillende systemen, met behulp van analyses en datavisualisaties, de bedrijfsvoering en processen te verbeteren, te verantwoorden of te beheersen". Dit klinkt ingewikkeld en de vraag is dan ook gerechtvaardigd: Hoeveel is de verbeterde informatievoorziening waard? Wat is er nodig om processen beter te sturen en grip te houden op de correctheid van de data, de performance en de kosten? In onze optiek is Business Intelligence is waardevol ecosysteem waarmee, met behulp van bewezen methoden en technieken, data omgezet worden in waardevolle informatie en inzichten. Business Intelligence omvat alle aspecten van management, inrichting en implementatie van data- en informatiemanagement.
Doordat wij al jarenlang werken met de producten van het Microsoft Business Intelligence platform en talrijke implementaties hiermee hebben uitgevoerd. Zijn wij instaat u te helpen bij de implementatie van uw Microsoft BI-omgeving. Wij kunnen u helpen bij het architectuur ontwerp, opstellen van een productstrategie , assisteren bij het ontwikkelen van uw BI development team of we kunnen zelfstandig onderdelen van de technische implementatie verzorgen. Improvance kan uw organisatie complete en geavanceerde consulting diensten aanbieden voor vrijwel alle producten in het Microsoft BI-platform. .
Een belangrijk kernconcept in onze visie en aanpak is dat het succes van BI-initiatieven afgemeten kan worden op basis van één enkele succesfactor: "het gebruik". Om het gebruik te kunnen maximaliseren hebben wij onze aanpak vormgeven op basis van drie essentiele onderdelen: Data infrastructuur, Design en ontwikkel en Groei en effectiviteit. Elk van deze pijlers bevatten belangrijk geintegreerde kenwaarden en uitgangspunten van onze implementatie strategie, vormgeven door concrete specifieke diensten en producten. Uiteraard afgestemd op de klantspecifieke ambitie en data volwassenheid. Onze dienstverlening en producten is volldige gebaseerd rondom deze thma's.

Datawarehouse

Het datawarehouse verzamelt, valideert, combineert en structureert data afkomstig uit diverse operationele systemen binnen en buiten uw organisatie. Vanuit deze bron wordt het ontwikkelen van analyses, (management) rapportages en dashboards effectief en eenvoudig. Het datwarehouse vormt het fundament voor elke beheersbare en toekomstbestendig "business analytics" omgeving en daarmee voor ondersteunen van betere business beslissingen. Improvance kan u bij de realisatie met ondersteunende diensten op het gebied van data modelering, architectuur, ETL/ELT en datawareouse ontwikkling. Herbij kunt u ook kiezen voor de inzet van onze datawarehouse oplossing: Coherentica.

Meer weten?

Coherentica

Coherentica is een datawarehouse oplossing dat volledig op basis van metadata ingericht wordt. De oplossing bestaat uit drie modules die los van elkaar kunnen worden geimplementeerd. Elke module ondersteund een set van behoeften die leven binnen uw organisatie. Dit volgt het principe: "think big, act small" en biedt uw, indien gewenst, de mogelijkheid een volledig data platform te implementeren. Doorgaans is de inrichting van Coherentica gebaseerd op Improvance Quick Start data modellen. Het voordeel van Coherentica datamodellen is dat hierdoor niet iedere keer het "wiel" opnieuw uitgevonden moet worden. De Coherentica engine biedt klanten de mogelijkheid snel data beschikbaar te stellen aan analisten.

Meer weten?

Visualisatie & analytics

Goede data visualisatie en analyse mogelijkheden zijn essentieel voor het vermogen van organistaties om berijfsvoering en processen te sturen en te optimaliseren. Improvance implementeerd, ter ondersteuning van uw analyse en visuaisatie capaciteiten, zogenaamde semantische modellen. Deze modellen vormen de bron voor alle rapportages, dashboards en analyses binnen uw organisatie. De modelen worden gerealiseerd met behulp van tools binnen het Microsoft Data Platform: SQL Server Analysis Server of Power BI. Doorgaans implementeren wij tijdens onze projecten en producten de Micorosft data visualisatie en analyse tools zoals: Microsoft Power BI, Excel en Reporting Services.

Meer weten?

Improvance

Iets over

Improvance is opgericht nadat ervaring ons geleerd heeft dat veel Business Intelligence(BI)-initiatieven blijven steken in de informatie voorzieningsfase. Het potentieel van BI wordt vaak niet  of nauwelijks benut. Wij hebben gekeken naar wat BI-initiatieven succesvol maakt. Onze ervaringen en de onderkende succesfactoren gebruiken we om onze visie, aanpak, producten en diensten vorm te geven.

De uitdagingen waar veel organisatie tegenwoordig voor staan, vragen naast hoogwaardige technische kennisinbreng, praktische kennisdeling, "best practices", richtlijnen en training, ook om gestroomlijnde processen, heldere structuren en een praktische aanpak.
Uiteraard gestoeld op een duidelik informatie visie en ondersteund door een strategische informatie strategie en visie en geconcretiseerd door een gefundeerde data roadmap.

Filosofie en visie

Onze

Improvance ondersteunt organisaties bij de realisatie en implementatie van Business Intelligence (BI), analytische applicaties en Performance Managementsystemen. Wij richten ons op organisaties die de transitie willen maken van informatievoorziening naar business intelligence en van business intelligence naar performance management. Improvance helpt organisaties deze transitie mogelijk te maken.

Een belangrijk kernconcept in onze visie en aanpak is dat het succes van BI-initiatieven afgemeten kan worden op basis van één enkele succesfactor: "het gebruik".

De "drivers" van deze BI-succesfactor zijn:
 • Convergentie strategie van BI en PM
 • Een strategische BI-visie die als leidraad fungeert voor het BI-programma
 • BI-governance: structuren en processen om het systeem te managen, richting te geven en te ondersteunen in een omgeving die constant verandert.
 • Effectieve ontwikkelprocessen & standaarden om kosten te reduceren.
 • Agile-development methodiek
 • Adequate training & change management voor het BI-team en de business gebruikers
Bij onze projectaanpak staat samenwerking, kennisdeling, "doe-en-verbeter" en focus op het leveren van toegevoegde waarde centraal en ligt de focus op de convergentie van Business Intelligence en Business analytische applicaties, co-development en de overdracht van onze kennis en ervaring naar de klant.  

Onze aanpak is gebaseerd op de volgende drie pijlers:
 • Verlagen van "total cost of ownership"
 • Doelen en doelstelling zijn leidend voor de inrichting van het BI ecosysteem
 • Organisatie moeten voldoende "agile" zijn als het gaat om het doorvoeren van wijzingen.

Uitgelicht: Power BI

Power BI is een data analyse en rapportage tool die op een interactieve manier het verkrijgen van inzichten mogelijk maakt. Met behulp van deze inzichten kunnen organisatie geïnformeerde beslissingen nemen.

Met Power BI kan eenvoudig worden voorbereidt en gemodelleerd. U kunt gegevens in Power BI inladen, transformeren, integreren en verrijken.

Voldoe aan uw behoeften voor self-service en bedrijfsanalyse met een van de grootste business intelligence-clouds ter wereld. Ontdek hoe geavanceerde AI en continue innovatie die op de gebruiker is gebaseerd, u helpen om uw gegevens op schaal om te zetten in inzichten in uw organisatie.

Power BI zet uw data om in visueel rijke analyses en interactieve rapportages. Geef beslissers op elk niveau inzicht in voor hen relevante informatie. Altijd, overal en voor elke device.

Bekijk uw gegevens op nieuwe manieren

Neem snel geïnformeerde besluiten. Maak verbinding met uw data, modelleer ze en verken ze vervolgens met visuele rapporten die u kunt integreren, publiceren en delen. Power BI is te integreren met andere hulpprogramma's, waaronder Microsoft Excel, zodat u snel aan de slag kunt en u Power BI naadloos kunt gebruiken met uw bestaande oplossingen.

Geef op voordelige wijze iedereen toegang tot BI

Omdat Power BI Desktop gratis te gebruiken is en Power BI Pro een lage maandelijkse prijs per gebruiker heeft, kunt u op een kosteneffectieve manier iedereen mogelijkheden voor BI en analyse bieden om overal in uw organisatie een gegevenscultuur te stimuleren.

Voordelen Power BI

 • Verken en analyseer alle gegevens via visuals, on-premises en in de cloud, in één overzicht.
 • Transformeer gegevens in indrukwekkende visuals en deel deze met collega's op ongeacht welk apparaat.
 • Pas de schaal aan voor uw gehele organisatie met een geïntegreerd beheer en beveiliging
 • Werk samen met aangepaste dashboards en interactieve rapporten en deel deze.

Groei en ontwikkel: "Empowerment"

Improvanvce Academy

Een essentieel onderdeel van onze aanpak is de "empowerment" van ontwikkelaars, key en business users. Klant ontwikkelaars moeten instaat zijn om best practices toe te passen en zelfstandig het systeem kunnen onderhouden, en uitbreiden.  Key en business users moeten uitsteken kunnen omgaan met de analyse, rapportage en budgettering applicaties. Gebruikers uit alle lagen van de organisatie moeten optimaal kunnen werken met de verschillende producten van het systeem, zodat het systeem ‘zelfsturend' en optimaal gebruikt wordt.  Training is daarbij een belangrijk onderdeel dat nogal eens te weinig aandacht krijgt.

Tijdens de realisatie fase legt Improvance nadruk op kennisdeling en kennisvergaring. Hiervan profiteren de leden van het ontwikkelteam en keys users. Ten einde het systeem snel operationeel en ervoor zorgen dat het optimaal gebruikt wordt in al haar facetten, is het belangrijk dat de diverse gebruikers continue opleidt en getraind worden. 

Om organisatie hierbij te helpen hebben wij een de Improvance training service in het leven geroepen. De Academy levert een aantal praktisch trainingen en workshops. Geen ellen lange trainingsdagen, maar to-the-point en praktijd gericht.
Onze trainingen zijn zowel klassikaal en in-company te volgen. In een kort tijdsbestek leert u het maximale uit de software te halen. De trainingen worden verzorgd door ervaren consultants, die zich, naast de essentiele vaardigheden, focussen op de overdacht van best practices en richtlijnen en de praktijk.  Al onze trainingen worden idiaaliter afgesloten met workshops.

Naast standaard trainingen kunt u bij ons ook terecht voor situatie specifiek maatwerk training die volledig aansluit bij de uitdagingen waar uw organisatie voor staat.

U kunt bij onze academy onder andere terecht voor de volgende standaard en maatwerk training:

Meer informatie over onze trainingen?

Heeft u interesse in een of meerdere van onze training of wilt u meer informatie over de inhoud hiervan, vraag dan geheel vrijblijvend meer informatie aan.. Wij helpen u graag, dus neem gerust contact op met ons!


Uw naam


Uw emailadres


Uw telefoonnummer


Uw vraag


Congratulations. Your message has been sent successfully.
Error, please retry. Your message has not been sent.
We didn't found any post.

Dataflows best practice

5 MAY 2018

Dit document de best practices voor het gebruik van Dataflows in Power BI. Veel leesplezier!


Self-service data prep in Power BI

5 MAY 2018

As data volume continues to grow, so does the challenge of wrangling that data into well-formed, actionable information. We want data that’s ready for analytics, to populate visuals, reports, and dashboards, so we can quickly turn our volumes of data into actionable insights. With self-service data prep for big data in Power BI, you can go from data to Power BI insights with just a few clicks.